Wat is MRT?

Wanneer een leerling op school niet mee kan komen met de gewone lessen in de klas wordt er vaak gekozen voor extra ondersteuning of bijles. Deze extra ondersteuning wordt in het onderwijs ‘Remedial Teaching’ (kortweg RT) genoemd. Tijdens extra lessen worden kinderen met behulp van gerichte oefeningen geholpen en zo wordt de achterstand geminimaliseerd, of zelfs weggewerkt, zodat het kind weer bij de lessen in de groep kan aansluiten.

In de gymzaal of tijdens het buitenspelen kan het voorkomen dat een kind niet goed meekomt met zijn leeftijdsgenoten. Dit is soms minder zichtbaar, maar heeft wel grote gevolgen voor het welbevinden van het kind. Voor deze kinderen kan Motorische Remedial Teaching (MRT) een uitkomst bieden. Door middel van hulp op maat en veel persoonlijke aandacht tijdens de groepslessen, zal het kind niet alleen zijn motorische achterstand verkleinen, maar zal het ook met meer plezier meedoen aan de gymlessen en het (buiten) spelen met andere kinderen!