Onze dochter Faya wilde in eerste instantie niet meedoen. Daarom heeft Sylvia een gesprek gevoerd met ons en met Faya apart. Daarin kon ze heel goed uitleggen wat  ze ging doen. Faya raakte daardoor enthousiast. Sylvia heeft daarna na een eerste sessie helder uitgelegd hoe Faya scoorde op een aantal verschillende basisvaardigheden. De uitleg was helder en duidelijk. Faya is vervolgens steeds enthousiast naar de gymles gegaan. Ze kreeg meer vertrouwen en begon gymles leuker te vinden. Faya heeft thuis ook veel geoefend met de verschillende spelletjes die ze mee naar huis kreeg. Ook daardoor kreeg ze positieve ervaringen met bewegen. Sylvia heeft altijd goed aansluiting gevonden bij Faya, nam haar serieus, forceerde niets en heeft haar geholpen. Aan het eind heeft Sylvia de basisvaardigheden opnieuw getoetst en daaruit bleek dat Faya gegroeid was. Faya kreeg ook een hoger cijfer voor de gewone gymles. Ze kreeg meer zelfvertrouwen en ging meer proberen, zoals bijvoorbeeld over een paaltje heen springen. Het eindgesprek is een mooi en bijzonder gesprek geweest. Daarin werden de talenten benoemd en werd Faya gestimuleerd die talenten meer te laten zien.

Casandra en Arne

Het was erg leuk, je was zelf ook grappig (soms dan) met aaaaaaal die oefeningen groetjes roan?☺????
Roan (8 jaar)