Onze Werkwijze

Wij vinden het fijn, voordat wij aan het werk gaan, om een startgesprek met u en uw zoon of dochter te voeren. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden.

Tijdens dit gesprek bespreken wij de behoeftes en de hulpvraag van uw kind. Wat maakt het dat uw kind geen plezier heeft in (buiten) spelen en/of de gymlessen? Of heeft het betrekking op de fijne motoriek en krijgt uw kind snel kramp tijdens het schrijven, bij het vasthouden van een pen of een potlood? Misschien is de hulpvraag niet motorisch maar heeft het meer te maken met het automatiseren?

 

Werkwijze fijne motoriek

Na het bovengenoemde startgesprek gesprek zal er een schrijf motorische test worden afgenomen (OSMT). Hierbij testen wij de schrijf motorische ontwikkeling van uw kind.

Op basis van het startgesprek en de schrijf motorische test maken wij een behandelplan voor uw kind. Dit behandelplan zullen wij met u en uw zoon of dochter bespreken waarna de behandeling van start zal gaan.

Wij gaan uit van een cyclus van 10 weken. In deze 10 weken starten wij met een motorische test, oefent uw kind thuis met bewegingsopdrachten die wij wekelijks gezamenlijk inoefenen en controleren. Na ongeveer 5 weken zal er een tussentijdse (korte) test afgenomen worden, en na 10 weken zal er weer een uitgebreide test worden afgenomen om de voortgang in beeld te brengen.
Na de eindtest worden de resultaten besproken.

Werkwijze grove motoriek

Na het eerder genoemde startgesprek zal er een motorische test worden afgenomen (OMT). Hierbij testen wij de motorische ontwikkeling van uw kind.
Op basis van het startgesprek en de motorische test maken wij een behandelplan voor uw kind. Dit behandelplan zullen wij met u en uw zoon of dochter bespreken waarna de behandeling van start zal gaan.

Wij gaan uit van een cyclus van 12 weken. In deze 12 weken starten wij met een motorische test, doet het kind mee aan de lessen van Skills2Move en oefent thuis met bewegingsopdrachten. Na ongeveer 6 weken zal er een tussentijdse (korte) test afgenomen worden, en na 12 weken zal er weer een uitgebreide test worden afgenomen om de voortgang in beeld te brengen.
Na de eindtest worden de resultaten besproken en zullen wij in overleg met u en uw kind het vervolgtraject bespreken.
Wij kunnen hulp bieden bij het zoeken van een geschikte sport voor uw kind maar wij kunnen ook adviseren om nog een aantal lessen bij Skills2Move te volgen.

Werkwijze bewegend leren

Na het  startgesprek zullen wij een plan opstellen en deze met u delen. Ook uw kind wordt hierbij betrokken. Als iedereen met het plan akkoord gaat, zullen we starten met de bijlessen. Tijdens deze bijlessen gaan we aan de slag met het onderwerp waar uw kind moeite mee heeft. Niet zittend op een stoel natuurlijk, maar door veel te spelen en te bewegen. Op deze manier wordt leren weer leuk!